Produkter
Vilkår

GARANTI
Garantien gælder kun hvis motorcyklen er er leveret af en autoriseret Shineray forhandler og at alle service er overholdt samt ført i medfølgende servicebog på et autoriseret værksted. For at garantien skal gælde skal motorcyklerne være privatejede og må ikke bruges til eksempelvis budkørsel eller som skolecykel.

Garantien dækker ikke følgende:
• Andre omkostninger i forbindelse med en reparation på værksted, så som tabt arbejdsfortjeneste, lejeudgifter for erstatningskøretøj, transport, værditab, udgifter ved produktnedbrud i udlandet, eller anden omkostning end den nødvendige reparation ved evt. fejl på produktet.

• Forbrugsmaterialer - olie, væsker og andre artikler anført af Shineray.

• Kontrol, rengøring og justeringer.

• Sliddele som selv ved normalt brug kan have en begrænset levetid som ligger indenfor den anførte garantiperiode – f.eks. elektriske/mekaniske kontakter, tændrør, diverse filtre, kæder, kædehjul, drivremme, koblinger, akkumulator/batteri, samt visse tætninger og pakninger.

• Dele som selv ved normalt brug har en begrænset levetid i forhold til antal kørte km. • Korrosion eller andre visuelle skader som ikke berører kørselsfunktionen.

• Enhver skade opstået som følge af reparation, forkert vedligeholdelse eller anvendelse af uoriginale reservedele.

• Enhver skade opstået som følge af forkert håndtering herunder opbevaring, involvering i trafikuheld, overbelastning, eller skade opstået ved anvendelse udenfor almindelig vej - f.eks. kørsel på bane, eller anden håndtering end den som er anført i brugermanualen.

• Enhver skade som kan henføres til manglende kontrol og daglig rutine – f.eks. opretholdelse af korrekt væske eller oliestand, eller brug af køretøjet med defekte komponenter.

• Hvis motorcyklen modificeres – tuning, ombygninger/ændringer eller anden anvendelse af køretøjet end den af fabrikanten oprindeligt tiltænkt.